Monday, June 20, 2016

ปลูกผักเพื่อสุขภาพกินเอง ไว้ใจได้มากที่สุด !


งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เผยผลการศึกษาออกมาว่า การกินผักมาก ๆ ทำให้สุขภาพดี (ถ้าผักที่กินนั้น ปลอดจากยาปราบศัตรูพืชตกค้าง). พืชผักเพื่อสุขภาพสามารถซื้อหาได้ตามชั้นผักในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่มีป้าย [ "ออร์แกนิก" ] หรือ "ปลอดสาร" (กดลิงค์ เพื่อดูความหมายที่แท้จริงของคำว่า ออร์แกนิก).

แต่เราจะเชื่อถือป้ายที่ชั้นผักเหล่านั้นได้แค่ไหน มีการไปตรวจสอบฟาร์มผักเหล่านั้นจริงหรือไม่ อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา (แม้แต่รถยี่ห้อดังจากญี่ปุ่นและเกาหลียังโกงผลการตรวจวัดมลพิษที่ออกจากท่อไอเสียมาเป็นเวลาหลายปีกว่าจะถูกจับได้ไล่ทัน) ดังนั้นการปลูกผักไว้กินเองจึงเป็นแหล่งที่มาของพืชผักเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง เพราะเราเองที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผักที่เราปลูก

มาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กันเถอะครับ (ไม่พอก็ซื้อได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนะครับ)  แนวคิดของการปลูกผักไว้กินเองคือ การลงทุนลงแรงปลูกและดูแลรักษาผักของเราให้น้อยที่สุด แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผมเรียกมันว่า "Lazy-But-Efficient" way of growing vegetables ตามแนวทางต่อไปนี้:
  • ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชใด ๆ ทั้งที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์และสกัดจากธรรมชาติ โดยปลูกผักแต่ละชนิดในปริมาณไม่มาก แต่ผสมกันหลาย ๆ ชนิด เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช หากมีแมลงมีหนอนมากิน ก็แบ่ง ๆ มันไปบ้าง ปลูกไว้กินเองไม่ต้องงามไร้ที่ติก็ได้
  • ปลูกผักในกระถาง ในกระบะ ใช้ดินน้อย ควบคุมวัชพืชง่าย ให้น้ำและปุ๋ยแบบหมุนเวียนอัตโนมัติ ปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  • ถือเป็นงานอดิเรก สนุกกับมัน ทำตัวเป็น happy gardener

มาลองทำตามแนวคิดดังกล่าวทีละโพสต์ไปเรื่อย ๆ ครับ ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน สุขสันต์กับการเป็น lazy-but-efficient happy gardener กันนะครับ

NCP happy gardener


==============================
NCP Happy Trader brings to you good price and nice products. ]

The best source of healthy vegetable you can trust is growing them by your own !More and more scientific studies have shown that eating lots of vegetables make you healthy (if they are free of pesticide residues). Healthy vegetables can be bought from [ "Organic" ] or "Pesticide free" shelves in any super markets (see the link for real meaning of the term organic).

But how much can you trust those labels ? Since you know everything about vegetables grown by yourself, they are the best source of healthy vegetables you can trust.

Let's grow vegetables ourselves as much as we can. The idea is putting least efforts in growing and taking care of them. I call it a "Lazy-But-Efficient" way of growing vegetables. The principles include:

  • Use no pesticide. Grow many kinds of vegetables in small scale to avoid insects and plant diseases.
  • Use least amount of soil, water and fertilizer.
  • Generate least waste, be friendly to environment.
  • Have fun, be a happy gardener.

Let's follow the guidelines above, post by post. Have a nice lazy-but-efficient and happy gardening.

NCP happy gardener==============================
NCP Happy Trader brings to you good price and nice products. ]
==============================

ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

Search for "ncp.happytrader" in Facebook and Google !